Sami to nezvládnete. Některé úkoly vyžadují více lidí. Celá hra pak spolupráci. Máte společný cíl.

  • Každý z vás umí něco.
  • Komunikujte mezi sebou i o nejmenších detailech.
  • Úspěch jednoho z vás je úspěchem vás všech.